„Warsztat Terapii Zajęciowej daje osobom niepełnosprawnym szansę na godne życie, a dla ich rodzin stanowi bardzo konkretną pomoc".

gen. Sławoj Leszek Głódź

Witamy na naszej stronie!


Zajęcie jest najlepszym naturalnym lekarzem  
i podstawą życia człowieka.

     W  czasie codziennych zajęć uczestnicy są objęci opieką instruktorów terapii zajęciowej. Poza tym mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności  w poszczególnych pracowniach. Mają także możliwość korzystania z porad psychologa, pielęgniarki i  rehabilitantki. Uczestniczą w hipoterapii, zajęciach na basenie i różnych ćwiczeniach ogólnousprawniających.

     W warsztacie nie tylko pracujemy, ale również często jeździmy na wycieczki krajoznawczo – turystyczne, organizujemy kuligi, ogniska i inne imprezy integracyjne. Uczestnicy, którzy mają problemy z poruszaniem się są dowożeni na zajęcia i odwożeni do domów warsztatowym busem.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!