O nas

Warsztat Terapii Zajęciowej rozpoczął działalność w grudniu 2003r.

Do Warsztatu od października 2018 roku uczęszcza sześćdziesięciu uczestników. Są to osoby o różnym stopniu niepełnosprawności i z zaburzeniami obejmującymi niesprawność umysłową, ruchową, psychiczną, sensoryczną i somatyczną.

Działalność WTZ jest prowadzona ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Otrzymujemy też dofinansowanie z Urzędu Miasta Chełm.

Nasza siedziba znajduje się w Chełmie przy ulicy Lubelskiej 135 E. W Warsztacie zatrudniona jest wykwalifikowana kadra: kierownik, księgowa, psycholog, pielęgniarka, rehabilitantki, pracownik administracyjny, kierowca i instruktorzy terapii zajęciowej. Dla potrzeb osób niepełnosprawnych zostały otwarte następujące pracownie: ceramiczna, komputerowo-poligraficzna, stolarska, muzykoterapii, ogrodnicza, kulinarna, krawiecka i artystyczna. Pod koniec 2018 roku dzięki przychylności władz miasta otrzymaliśmy do użytku dodatkowy budynek usytuowany w pobliżu. Dzięki temu mogliśmy rozszerzyć działalność otwierając dodatkowe pracownie: rękodzieła, edukacji technicznej oraz pracownię porządkowo - gospodarczą. Dzięki temu stworzyliśmy warunki do terapii i rehabilitacji dla kolejnych dziesięciu osób z niepełnosprawnościami.

 

Celem WTZ jest:

- rozwijanie umiejętności, w tym wykonywanie czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej;

- przygotowanie do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności w bardziej samodzielnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej i fizycznej;

- rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy;

- rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej, czy też na otwartym rynku pracy.