Pracownia artystyczna i rękodzieła

Do pracowni tych uczęszczają osoby o zamiłowaniach artystycznych. Instruktorki wdrażają różnorodne formy z zakresu arteterapii (malowanie różnymi technikami, lepienie z rozmaitych mas, wycinanie, wyplatanie ze sznurka, tworzenie kompozycji przestrzennych z różnych materiałów, linoryty, gobeliny i inne).
Powstają tu piękne witraże, obrazki, stroiki i ozdoby świąteczne.