Rada Programowa WTZ

Rada opracowuje corocznie indywidualne programy rehabilitacji i terapii dla każdego uczestnika warsztatu oraz co najmniej raz w roku dokonuje okresowej oceny ich realizacji. Nie rzadziej niż raz na pół roku Rada Programowa ocenia indywidualne efekty rehabilitacji przy udziale uczestnika warsztatu.

W skład Rady wchodzą:

- Przewodniczący Rady Programowej – Kierownik WTZ,

- Instruktorzy terapii zajęciowej,

- Psycholog,

- Rehabilitanci.

W zależności od potrzeb w posiedzeniach Rady Programowej mogą brać udział: pielęgniarka, pracownik socjalny.