Rehabilitacja

Założenia Indywidualnego Programu Rehabilitacji i Terapii dla każdego uczestnika realizowane są podczas zajęć indywidualnych oraz zajęć ruchowych o charakterze rekreacyjno – sportowym.
W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy korzystają z hipoterapii, zajęć na pływalni, rajdów rowerowych i biegów w terenie leśnym.

W okresie zimowym prowadzona jest nauka  jazdy na nartach biegowych i zjazdowych.

Podczas zajęć indywidualnych stosowane są formy rehabilitacji z zakresu fizykoterapii
i kinezyterapii.